top of page

OBRA NOVA.

REFORMA, REHABILITACIÓ, RESTAURACIÓ, INTERIORISME.

TAMBÉ PROJECTES COMPLEMENTARIS TOPOGRAFICS, GEOTÈCNICS, D'ENGINYERIA, INSTAL.LACIONS I D'ACTIVITATS

ENDERROCS I LEGALITZACIONS

DELS PROPIS PROJECTES.

TAMBÉ DE PROJECTES EXTERNS, OBRES ATURADES, O INTERVENCIONS PARCIALS.

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

GESTIO INTEGRAL DE TOT EL PROCES IMMOBILIARI

TAMBÉ SERVEIS PARCIALS SEGONS NECESSITATS CLIENT.

RECERCA, SELECCIÓ I SEGUIMENT CONSTRUCTORS.

GESTIÓ AGENTS INTERVINENTS.

CONTROL DE TEMPS, COST I RISCS.

MANTENIMENT IMMOBLES

SERVEIS AUXILIARS

RECOLZAMENT PROPIETAT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

PLANIFICAR - ACTUAR - MEDIR - PROCESSAR

RECERCA SOLARS, FINQUES E IMMOBLES

ESTUDIS DE VIABILITAT

VALORACIÓNS DE COSTS INTEGRALS

INFORMES, CERTIFICATS, DICTAMENS I PERITATGES

CERTIFICATS HABITABILITAT, EFICIENCIA ENERGETICA, ACCESSIBILITAT,  I DE SOLIDESA.

INFORME TECNIC EDIFICI (ITE / IEE)

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

LLIBRE DEL EDIFICI, US I MANTENIMENT

PRESENTACIONS 3D

AIXECAMENTS

SEGREGACIONS / AGREGACIONS

DIVISIONS HORITZONTALS

PER A PARTICULARS, PROMOTORS I EMPRESES

PER A QUALSEVOL TIPOLOGIA, US I TAMANY

bottom of page